קרית אתא - הסדרת כבישים

1/4

מגוון פרוייקטי תשתיות ופיתוח עירוניים.
סוג:

פעילות: פיקוח
מזמין העבודה: עיריית קרית אתא