top of page

רמת השרון - אוורבוך 5

חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה, בניית 2 וחצי קומות חדשות. תוספת חנייה, ממ"ד, מרפסת ומעלית לדיירים הקיימים.
סוג: תמ"א 38
פעילות: ביצוע - שלב גמרים
מזמין העבודה: בית וגג

bottom of page