top of page

איזור תעשייה בר לב

הרחבת איזור התעשייה הקיים - עבודות עפר, כולל חנ"מ, חציבה, הנחה וחיבור תשתיות וסלילת כבישים.
סוג:
פעילות: ניהול ביצוע
מזמין העבודה: ב. בכר זועבי

bottom of page