איזור תעשייה בר לב

1/3

הרחבת איזור התעשייה הקיים - עבודות עפר, כולל חנ"מ, חציבה, הנחה וחיבור תשתיות וסלילת כבישים.
סוג:
פעילות: ניהול ביצוע
מזמין העבודה: ב. בכר זועבי