הבית ברחוב הקישון

1/9

הריסת חלק ממבנה קיים בנייה והרחבה של בית פרטי כולל גינה גדולה ומטופחת. 
סוג: צמוד קרקע

פעילות: ביצוע

מזמין העבודה: פרטי