קרית ביאליק - מחסני העירייה

1/21

מקבץ של מבנים המכילים חומרים, ציוד והמחלקות של העירייה, כולל שטחי אחסון.
סוג:
פעילות: פיקוח
מזמין העבודה: עיריית קרית ביאליק