קרית מוצקין - בניין מכבי

1/10

מבנה המשמש את כל מכלול מרפאות מכבי, 5 קומות כ-6000 מ"ר.

סוג:
פעילות: פיקוח
מזמין העבודה: החברה הכלכלית