כרמיאל - מתחם דלתא

1/8

בניית מרכז פנאי ומסחר הכולל בתי קולנוע.
סוג:
פעילות: ניהול ביצוע
מזמין העבודה: ב.ג.ד נכסים