top of page

חיפה - האסיף 20

חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה, בניית 2 וחצי קומות חדשות. תוספת חנייה, ממ"ד, מרפסת ומעלית לדיירים הקיימים.
סוג: תמ"א 38
פעילות: ביצוע
מזמין העבודה: גרינברג שניאור יזמות נדל"ן

bottom of page