top of page

חולון - ויצמן 86

חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה, בניית 2 וחצי קומות חדשות, תוספת ממ"ד, מרפסת ומעלית לדיירים הקיימים.

סוג: תמ"א 38

פעילות: ביצוע

מזמין העבודה: קבוצת עשהאל

bottom of page