top of page

חולון - קפלינסקי 10

חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה, בניית 2 וחצי קומות חדשות. תוספת חנייה, ממ"ד, מרפסת ומעלית לדיירים הקיימים.
סוג: תמ"א 38
פעילות: ביצוע
מזמין העבודה: קבוצת עשהאל

bottom of page