top of page

נתניה - מקדונלד 12

חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה, בניית 2 וחצי קומות חדשות. תוספת חנייה, ממ"ד, מרפסת ומעלית לדיירים הקיימים.
סוג: תמ"א 38
פעילות: ביצוע
מזמין העבודה: א.ג. מקדונלד תמ"א 38 בע"מ

bottom of page