top of page

תל אביב - משגב עם 12

חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה, בניית 2 וחצי קומות חדשות. תוספת חנייה, ממ"ד, מרפסת ומעלית לדיירים הקיימים.
סוג: תמ"א 38, חיזוק
פעילות: ביצוע
מזמין העבודה: א.מ.צ טופ יזמות בע''מ

bottom of page