קרית מוצקין - היכל התיאטרון

1/7

מבנה מתקדם עם מערכות במה עם אפשרות לשישה מסכים ושמע מהמתקדמות ביותר, כ-1,000 ישיבה.
סוג:
פעילות: פיקוח
מזמין העבודה: החברה הכלכלית